IZRADA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG I ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

Izrada prostorija sa olovnom zaštitom i faradejevog kaveza

FARADEJEV KAVEZ

FARADEJEV KAVEZ

Zaštita protiv elektromagnetnog zračenja se često primenjuje u prostorijama u kojima se izvode osetljiva medicinska merenja (neuriphisiologija i MRI sobe). Elektromagnetno zračenje može ozbiljno poremetiti rezultate merenja. Iz tog razloga ovi prostori moraju biti konstruisani kao Faradejev kavez. Naši faradejevi kavezi ispunjavaju uslove gde se zahteva slabljenje ili zaštita od elektromagnetnog zračenja.

EM ZAŠTITA

OLOVNA ZAŠTITA

Olovo ima veću gustinu od betona i čelika i zato je idealan gde je prostor bitan. Za 1 jedinicu debljine olovane obloge ekvivalent je približno 2,5 jedinica debljine čelika i 6 jedinica debljine betona da bi se postigao isti nivo zaštite od zračenja. Takođe, za razliku od čelika i betona, sobe obložene olovom mogu biti brzo i čisto montirane i lako demontirane, a održavaju visoku preprodajnu vrednost

RADOVI SA OLOVNOM ZAŠTITOM
OLOVNA ZAŠTITA

ENTERIJER

Izrada kompletnog enterijera, nameštaja, pregradnih zidova i spuštenih plafona

Saznajte više >

Kontakt

Telefon

Mob: 066-5895-814